Informačný portál Obce Považany

Alexander Rudnay

Narodil sa 4. októbra 1760 v dedinke Kríž nad Váhom. Katolícka výchova z domova boli bezpečným základom pre 10-ročného Alexandra, keď sa v roku 1770 dostal do nitrianskeho piaristického gymnázia. Tu dozrelo jeho nadanie pre kňazské povolanie. Potom postupne prešiel semináre v Prešporku, filozofickú fakultu v Trnave, seminár v Budíne. Kňazská vysviacka sa konala v roku 1783 v Prešporku.

Rudnayova cirkevná činnosť sa uberala štyrmi smermi – po linke pedagogickej, pastoračnej, správnej a poradenskej. S drobnou kňazskou prácou sa rozlúčil v roju 1808, keď ho menovali za arcidekana v Šaštíne – Strážach a za krušovského titulárneho opáta. 14. júla 1816 ho vymenovali za sedmohradského biskupa. Hlboká viera, nábožné zmýšľanie, usilovnosť a nadanie našli východisko na nápravu ťažkých problémov Sedmohradskej diecézy. Prvou jeho úlohou bola náprava výchovy kňazov. Veľmi naliehal na zakladanie mariánskych kongregácií v katolíckych stredných školách, aby mládež a vychovávateľov prenikol duch Ježišovej Matky. V čase veľkého hladu v roku 1818 bez rozdielu náboženskej alebo národnostnej príslušnosti rozdával najprv vlastné a potom zakúpené obilie, čím zachránil tisíce ľudí pred istou smrťou.

V Ostrihome začal pôsobiť od 15. mája 1820, aby v ťažkých časoch aj tu vytvoril hodnoty smerom k vytvoreniu samostatnej uhorskej cirkevnej provincie nezávislej od štátnej moc. Svojou prácou sa zaslúžil o budovanie Ostrihomu, dal vyhotoviť plán na komplex budov na Hradný vrch a vybudovať katedrálu. V blízkosti baziliky naprojektoval dva kňazské semináre, prímasovu rezidenciu a kanonické domy. Významné sú i stavby a rekonštrukcie kostolov v jeho domove, a to v dedinách Nitrianske Rudno, Diviacka Nová Ves, Svätý Kríž nad Váhom a Krušovce.