Oznamy a aktuality

Veľkonočné prianie

Veľká noc prináša zábavu.

Veľká noc prináša šťastie.

Veľká noc prináša nekonečné Božie požehnanie.

Veľká noc prináša lásku a sviežosť jari.

Nech všetky tieto krásne veci, zavítajú aj do vašich rodín a usídlia sa tam počas celého roka.

 

 

starostka obce, poslanci OZ a zamestnanci obce

Oznam o umiestnení veľkoobjemných kontajnerov

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa  t.j. 7.4.2017 sú po obci rozmiestnené veľkoobjemné kontajnery určené  pre jarné upratovanie.

Do kontajnerov nepatria konáre, nebezpečný odpad, stavebný odpad, ani papier, sklo, kovy a papier.     

    
starostka obce

Informácia o kódovaní niektorých televíznych staníc

Od 1.1.2017 stanice markíza, doma, dajto - spoplatnené vysielateľom.

Od 1.4.2017 stanice markíza, doma, dajto, nova international, prima plus zakódované a presunuté do vyšších balíkov .
Užívatelia ktorí majú záujem o tieto platené stanice, treba naladiť v systéme DVB-C kábel kde sú dostupné balíky mini, základ,šport,výber,max pre tieto balíky treba zakúpiť dekódovacie zariadenie.

Informácie na Info Stelartv pozícia 100 alebo 42, www.stelartv.sk, 0940 810 431, 0915 706 055, 0949 866 751 .

Dočasne stanice markiza, doma, dajto budú odkódované do 9.apríla 2017 .

Stránky