Návrh komunitného plánu sociálnych služieb

Vážení občania,

touto cestou si Vám dovoľujeme predložiť Návrh komunitného plánu sociálnych služieb obce Považany 2018-2022.

Svoje návrhy, pripomienky, konkrétne nápady a podnety - čo by sa dalo v oblasti sociálnych služieb v obci zlepšiť, príďte nám oznámiť osobne v pracovnom čase na Obecný úrad v Považanoch, prípadne písomne na adresu Obecného úradu Považanoch č. 187, alebo e-mailom na adresu: ocu.povazany@stonline.sk, a to

Stránky