Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

 

  1. 23.02.2017 o 17,00 hod.
  2. 23.03.2017 o 17,00 hod.
  3. 25.05.2017 o 17,00 hod.
  4. 22.06.2017 o 17,00 hod.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.