Prerušenie dodávky elektrickej energie - 9.3.2017 - Vieska