Výzva na predloženie cenovej ponuky -Odstránenie poškodenia nevyhovujúcej podlahy telocvične ZŠKAR v Považanoch

Materlály sa nachádzajú ako súčasť tejto výzvy.