Oznam o umiestnení veľkoobjemných kontajnerov

Oznamujeme občanom, že od dnešného dňa  t.j. 7.4.2017 sú po obci rozmiestnené veľkoobjemné kontajnery určené  pre jarné upratovanie.

Do kontajnerov nepatria konáre, nebezpečný odpad, stavebný odpad, ani papier, sklo, kovy a papier.     

    
starostka obce