Výzva na PP - Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Považanoch - 12.04.2017