Odpis vodomerov spoločnosťou TVK, a.s. Trenčín

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín oznamujú, že v zajtra, vo štvrtok 10.augusta  a v piatok 11.augusta  2017 v čase od 8.00 hodiny  budú uskutočňovať v našej obci odpočet vody. Preto je potrebné sprístupniť vodomery.