Vytvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti