Pozvánka na Považanské Vianoce

Obec Považany

v spolupráci s Materskou školou a so Základnou školou kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch Vás srdečne pozývajú

na VII. ročník celoobecného predvianočného podujatia

Považanské Vianoce,

ktoré sa uskutoční dňa

15. decembra 2017 o 16,30 hod.

v budove Kultúrneho domu v Považanoch

 

Program:

  1. Slávnostné otvorenie

  2. Vystúpenie detí Materskej školy v Považanoch

  3. Vystúpenie žiakov Základnej školy kardinála Alexandra Rudnaya v Považanoch

  4. Vianočné trhy

 

Tešíme sa na Vás!