Oznam o odpočte vodomerov

Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín oznamuje obyvateľom Považian, že v dňoch 21. a 22. mája 2018 (t.j. v pondelok a v utorok) uskutoční v našej obci odpočet vody. Je potrebné sprístupniť vodomery.