Poďakovanie starostky obce

Vážení spoluobčania,

 

dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí využili svoje volebné právo a prišli včera do volebnej miestnosti hlasovať o vedení našej obce na nadchádzajúce štyri roky.

 

Zároveň mi dovoľte zablahoželať novozvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva k zvoleniu. Teším sa na spoluprácu.

 

Odchádzajúcim poslancom Obecného zastupiteľstva želám veľa osobných i pracovných úspechov a ďakujem za aktívnu a obetavú prácu pre blaho obce.

 

Želám všetko dobré...

 

Mgr. Eva Ninisová, starostka