Oznamy a aktuality

Oznam o zmene termínu stretnutia Viesok

Oznamujeme zmenu termínu stretnutia združenia obcí „Viesky na Slovensku“, ktoré sa uskutoční o týždeň skôr ako bolo plánované (24.06.2017), t.j.

dňa 17.júna 2017 v obci Víska u Chotěboře.

Každá obec môže byť reprezentovaná 50 účastníkmi.

Občania Považian, ktorí majú záujem zúčastniť sa plánovaného stretnutia sa môžu prihlásiť osobne na Obecnom úrade v Považanoch, alebo telefonicky na tel. č. 032/7797205.

 

 

starostka obce

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

Plán zasadnutí

Obecného zastupiteľstva Obce POVAŽANY na I. polrok 2017

 

  1. 23.02.2017 o 17,00 hod.
  2. 23.03.2017 o 17,00 hod.
  3. 25.05.2017 o 17,00 hod.
  4. 22.06.2017 o 17,00 hod.

Program zasadnutí bude doručovaný v zmysle zákona o obecnom zriadení poslancom OZ a pozvaným hosťom v rámci pozvánky na rokovanie OZ.  

Stránky