Zloženie zastupiteľstva vo volebnom období 2014-2018

Výpis osôb
Meno Post Telefón Email Vznik mandátu Zánik mandátu
Ing. Andrej Jambor člen komisie kultúry a športu10-12-2014
Daniel Cibulka predseda komisie verejného poriadku10-12-2014
Ivan Pekarovič predseda komisie sociálnej a školskej10-12-2014
Ing. Ján Gondár člen komisie verejného poriadku10-12-2014
Ing. Jozef Jambor člen komisie sociálnej a školskej10-12-2014
Ing. Karol Brna člen komisie finančnej, výstavby a dopravy10-12-2014
Ing. Ladislav Mišura predseda komisie finančnej, výstavby a dopravy10-12-2014
Mgr. Milan Pullmann predseda komisie kultúry a športu10-12-2014
Ing. Rastislav Trebatický predseda komisie životného prostredia a poľnohosp.10-12-2014