Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Demografia

Demografický vývoj obce 

Obec Považany patrí do skupiny stredne veľkých obcí do 5000 obyvateľov. Obec vznikla spojením 3 samostatných obcí Svätý Kríž nad Váhom , Mošovce a Vieska. Z historických prameňov vieme, že obec mala v roku 1948 - 1137 obyvateľov. Z tabuľky demografických ukazovateľov uvedenej nižšie budeme ďalej pojednávať o demografickom vývoji tejto obce. Z posledne sledovaného obdobia v programe obce do roku 2007 kde bolo zachytené obdobie demografických zmien od roku 2001 – 2005 vieme, že v tomto období bol počet obyvateľov rastúci. Rast počtu obyvateľov obce pokračoval ďalej do roku 2010 kedy začal počet obyvateľov významne klesať.

tabulka_demograf_vyvoj_povazany.png

O dôvodoch demografických zmien hovorí ukazovateľ prirodzenej výmeny a migrácie, ktorý sleduje prírastok a úbytok obyvateľstva prostredníctvom sledovania natality, mortality, prisťahovalectva a vysťahovania z obce. Je želajúce dosiahnuť vyššiu natalitu ako mortalitu a teda dosiahnuť vyšší počet živonarodených osôb v obci ako počet úmrtí v obci. Vyššia pôrodnosť vedie k želanému omladeniu obce, navyšuje tiež počet obyvateľov.

Ukazovateľ migračné saldo ako rozdiel medzi počtom prisťahovaných osôb do obce a počtom vysťahovaných osôb z obce poukazuje na % osôb želajúcich si zostať v obci. Migračné saldo má veľmi významný vplyv na zvyšovanie počtu obyvateľov obce a poukazuje na celkovú atraktivitu obce.

V prípade obce Považany dosahuje ukazovateľ prirodzenej výmeny a migrácie v oboch prípadoch záporné hodnoty, čo sa ďalej prejavuje tiež v úbytku obyvateľstva. Aby sme zistili do akej miery sa na negatívnom demografickom vývoji obce Považany podieľa ukazovateľ prirodzenej výmeny a do akej miery je za tým migrácia obyvateľstva urobili sme si prienik týchto ukazovateľov. Z prieniku vidíme, že ukazovateľ prirodzenej výmeny naberá cyklicky pozitívne a negatívne hodnoty a osciluje v jednej rovine. Jeho trend nie je rastúci, možno ho hodnotiť ako stagnujúci a je za ním nízka pôrodnosť ako celospoločenský súčasný problém, ktorý okrem iného prispieva k prestárnutiu obyvateľstva. 

Veková štruktúra obyvateľstva

Demografický vývoj obyvateľstva sa odráža predovšetkým vo vekovej štruktúre obce. Všeobecným prejavom demografického vývoja obyvateľstva v obciach je väčšinou nepriaznivá veková štruktúra z hľadiska produktívnych vekových kategórií. Pokles pôrodnosti v posledných rokoch vedie k postupnému znižovaniu podielu predproduktívneho veku (do 14 rokov) a nárastu obyvateľstva v produktívnom veku (15 - 64 rokov) a poproduktívnom veku (nad 65 rokov). Na disproporciu medzi podielom obyvateľstva v predproduktívnom a poproduktívnom veku poukazuje index starnutia. Index starnutia vyjadruje počet osôb vo veku 65 a viac rokov pripadajúcich na 100 osôb vo veku 0 – 14 rokov. Pri hodnote väčšej ako 100 možno hovoriť o regresívnom, pri hodnote menšej ako 100 o progresívnom vekovom zložení obyvateľstva.

O vývoji ukazovateľa čo sa týka obce Považany možno povedať, že ukazovateľ je primeraný celkovému vývoju obce Považany a kopíruje situáciu, ktorá sa ukazuje v obciach podobnej veľkosti a úrovne hospodárskeho rozvoja ako i lokality kde sa obec nachádza.

Národnostná a náboženská štruktúra obyvateľstva

Z hľadiska národnostnej štruktúry prevládajú v obci Považany občania so slovenskou národnosťou (97,14%). Okrem občanov slovenskej národnosti žijú v obci zástupcovia rómskej (0,08%), a českej (0,69%) národnosti. 

Z hľadiska náboženskej štruktúry obyvateľstva prevláda v obci rímskokatolícke vierovyznanie (81,70%). V obci sa nachádza rímskokatolícky kostol Povýšenia sv. Kríža z roku 1830 – národná kultúrna pamiatka. Ďalej je v obci zastúpená evanjelická cirkev (19,95 %), gréckokatolícka (0,19 %) a pravoslávna (0,08 %) . V obci sú hodne zastúpené i novodobé cirkvi : Reformovaná kresťanská cirkev, Svedkovia jehovovi, Apoštolská cirkev, Kresťanský zbor.

 


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka