Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Ladomerská Vieska

Obec Ladomerská Vieska leží na strednom Pohroní, na južnom okraji Žiarskej kotliny. Je to obec pomerne veľmi mladá, lebo v rámci územnej reorganizácie štátu, keď bol začiatkom 60. rokov XX. storočia vytvorený nový okres Žiar nad Hronom, došlo 1. januára 1960 k spojeniu dovtedy dvoch samostatných obcí Viesky a Ladomera na Ladomerskú Viesku.

História

Intenzívnejší proces osídľovania na území Žiarskej kotliny sa všeobecne predpokladá pred 11. storočím. V listine z roku 1075 sa uvádza, že kráľ Gejza I. darúva opátstvu ( Beňadickému )veľkú a širokú neobývanú zem, s právom usadzovať ľudí. Prvé obce vznikali v dolinách pri samej rieke Hron, kde ústili do Hrona potoky a potôčky. Údolie Hrona tvorilo dôležitú cestnú a vodnú spojnicu. Najstarší písomný záznam o Ladomerskom potoku ( uvádza sa názov Radmera ) je v listine z roku 1075.

LADOMER

Prvá hodnoverná správa o obci ako o majetku Šášovského hradu, je z 9. januára 1335.

V archíve Ostrihomskej kapituli sa hovorí o obyvateľoch obce Ladomer ( Ladomír ) a patrila hradnému panstvu Šášov ( „Saskw“ ).

Medzníkom v dejinách obce Ladomer je rok 1650, keď kráľ Ferdinand III. dňa 21. marca 1650, udelil obci právo konať dva výročné trhy, čím povýšil obec Ladomer na mestečko – OPPIDUM. Najstaršie známe pečatidlo Ladomeru je z roku 1643. V strede pečatného poľa je vyrytá korunovaná postava sv. Štefana, pravou rukou pri nohe drží meč. Odtlačok pečatidla sa našiel na dokumente z roku 1776. Z rokov 1676-1678 pochádza inventár Kaštieľa v Ladomeri, ktorý aj za vlády Lippayovcov, bol strediskom správy Šášovského panstva. V tomto období sa obyvatelia obce zaoberali obchodom s vínom. Po dobití Šášovského hradu, ktorý dňa 27. októbra 1708 cisárske vojská podpálili a rozstrieľali, sa úradník Šášovského panstva presťahoval do kaštieľa v Ladomeri, ktorý sa tak stal sídlom hospodárskej správy panstva Šášov. V polovici 18. storočia bol postavený v obci Mariánsky stĺp v barokovom slohu s plastikou IMMACULATY. V roku 1772 bola v Ladomeri postavená 3-poschodová sypáreň ( v roku 1911 bola zbúraná a na jej mieste bola postavené škola ). Do konca roka 1922 patrila obec Ladomer administratívne do Svätokrížskeho okresu a 1. júlom 1928 patril pod Kremnický politický okres.

VIESKA

V chotári obce už v roku 1332 jestvovala fara, kostol so 14. storočia v gotickom slohu, prestavaný v roku 1552 do renesančného slohu. Prvá písomná zmienka o Vieske je doložená až z roku 1352. V tom čase patrila Opátstvu v Hronskom Beňadiku, neskôr patrila do Ostrihomskej kapituly, pod Šášovský hrad, ale aj do Uhorskej komory. Kostol a fara sú doložené vo Vieske z rokov 1332 – 1337. Dve samostatné obce Vieska („VESZKA“) a Ladomer stáli ako hraničné osady na okraji dvoch panstiev ( Beňadického a Šášovského ). V roku 1607 Viesku vypálili slobodní hajdúsi. V roku 1778 bola vo Vieske založená rímsko–katolícka škola s jazykom slovenským a od roku 1750 bola vo Vieske jednotriedna škola. V tomto období patrila Vieska politicky pod Tekovskú župu. V roku 1928 sa gotický kostol Krista Kráľa rozširuje do dnešnej podoby.

Historický znak Viesky pochádzajúci z 18. storočia, tvorí srdce, z ktorého vyrastajú tri kvety. V erbe Ladomerskej Viesky bol symbol Viesky vložený do ľavej ruky panovníka sv. Štefana patróna obce Ladomer, ktorému bol miestny kostol Krista Kráľa aj zasvätený.

V 50. rokoch XX. storočia sa v obci Vieska postavilo tzv. Pohotovostné sídlisko s kapacitou 64 bytov, kde sa sústredil riadiaci potenciál zamestnancov novovybudovanej hlinikárne ZSNP. 21. apríla 1957 bol slávnostne otvorený a daný do užívania nový kultúrny dom, ktorý už vtedy slúžil obyvateľom obce Ladomer.

NOVODOBÁ HISTÓRIA

V rámci územnej reorganizácie štátu boli dve samostatné obce Ladomer a Vieska spojené a vznikla jedna samostatná obec LADOMERSKÁ VIESKA. Samostatnou obcou je len jedenásť rokov, keď 1. decembra 1971, bola pričlenená a administratívne pripojená k okresnému mestu Žiar nad Hronom. V tomto období mala obec viac ako 1300 obyvateľov, ale týmto pričlenením nastáva v obci demografický vývoj prudko klesať, čo spôsobila hlavne oficiálna „stavebná uzávera“ v obci.

Koncom 70. a začiatkom 80. rokov XX. storočia sa v akcii „Z“ v obci vybudovali dve prekrásne moderné športoviská a to tri tenisové dvorce a trávnatý futbalový štadión s tribúnou a sociálnymi zariadeniami.

Uznesením vlády SR bola obec Ladomerská Vieska dňom 1. aprílom 1991, odčlenená od mesta Žiar nad Hronom a uznaná ako samostatná obec s katastrálnymi územiami Ladomer a Vieska. Prvým starostom v novodobých dejinách bol občanmi zvolený pán Imrich Dula

(1991-1992). Ďalší starostovia – Jaroslav Šurka (1992-1996)

- Ľudovít Búci (1996-1998)

- Mgr. Eva Martinovská (1998-2006)

- Vladimír Baran (2007 – do dnes)


 

dnes je: 17.10.2019

meniny má: Hedviga

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka