Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Matrika

Zápis úmrtia do matriky

Úmrtie občana je potrbné nahlásiť na mtričnom úrade, kde nastala udalosť. Matrika zapíše úmrtie do knihy úmrtí a vystaví úmrtný list a žiadosť o príspevok na pohreb. Na požiadanie vystaví potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre zamestnávateľa.

POTREBNÉ DOKLADY

 • list o prehliadke mŕtveho, ktorý vystaví lekár
 • občiansky preukaz zomrelého

POPLATOK: bez poplatku
DOBA VYBAVOVANIA: na počkanie

Uzatvorenie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva podávajú na matričnom úrade obaja partneri. Pre podanie žiadosti o uzavretie manželstva je príslušný ten matričný úrad, kde má jeden zo snúbencov trvalý pobyt. Na odôvodnenú žiadosť snúbencov môže miestne príslušný matričný úrad povoliť uzavretie manželstva pred iným matričným úradom.
Matrika po uzatvorení manželstva vystaví sobášny list a vykoná zápis do knihy manželstiev.

POTREBNÉ DOKLADY:

 •  žiadosť o uzatvorenie manželstva (tlačivo Vám poskytne Matričný úrad)
 • rodné listy oboch snúbencov
 • občianske preukazy oboch snúbencov
 • rozvedený žiadteľ predkladá právoplatný rozsudok o rozvode
 • vdovec/vdova predkladá úmrtný list predchádzajúceho manžela/manželky
 • v prípade sobáša maloletého je potrebné predložiť Povolenie súdu na uzatvorenie manželstva maloletému
 • povolenie na uzatvorenie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá trvalý pobyt v matričnom obvode

Cudzinec pred uzatvorením manželstva v Slovenskej republike je povinný predložiť matričnému úradu najmenej 14 dní pred uzatvorením manželstva tieto doklady:

 • rodný list
 • doklad o spôsobilosti na uzavretie manželstva
 • doklad o štátnom občianstve
 • doklad o pobyte
 • potvrdenie o osobnom stave
 • úmrtný list zomrelého manžela, prípadne sobášny list zaniknutého manželstva ak ide o ovdovelého cudzinca
 • právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, ak je cudzinec, ktorý chce uzavrieť manželstvo rozvedený
 • doklad, ktorým možno preukázať totožnosť
 • tieto doklady musia byť opatrené predpísaným overením, aby spĺňali dôkaznú moc

        verejnej listiny

 • doklady musia byť preložené súdnym tlmočníkom


DOBA VYBAVENIA: na počkanie
POPLATOK: podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov uhradený v hotovosti v pokladni Obecného úradu.


 

dnes je: 19.10.2019

meniny má: Kristián

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka